Köpvillkor

Om Solnagymnasterna

 • Föreningen har sitt säte i Solna. Föreningens postadress är

Föreningen Solnagymnasterna – Gymnastik
Elena Sundkvist, Kristinelundsvägen 34
17150 Solna

 • Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@solnagymnasterna.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Personuppgifter

Solnagymnasterna är ansvarigt för och behandlar dina personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, i enlighet med gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen 2016/679 – GDPR och nationella lagar) vid alla kontakter med oss. Vill du veta mer om vad som gäller och hur vi hanterar dina uppgifter finns det beskrivet i vår integritetspolicy. Har du ytterligare frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss via mejl till info@solnagymnasterna.se

Anmälan/Beställning

 • När du slutfört din anmälan/beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om fritidsaktiviter, pris och faktureringsadress.
 • Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@solnagymnasterna.se.
 • Din plats på fritidsaktiviteten är garanterad först efter att betalning är fullgjord.

Betalning

 • Betalningsvillkor: Betalning ska finnas på Solnagymnasternas PlusGirokonto senast 10 dagar innan aktiviteten startar om vi inte angett annan information rörande betalning.
 • Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

Behandling av order

 • Din beställning behandlas normalt inom en vecka efter betalning har tagits emot.

Priser

 • Alla priser i butiken anges i SEK.
 • Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, prisändring av hyra av lokal, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

 • Vid köp av fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod gäller ingen ångerrätt.
 • För tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt gäller ingen ångerrätt.

  För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

Ansvarsbegränsning

 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar av innehåll i fritidsaktiviteter och schema för fritidsaktiviteter som ändrats av faktorer utanför vår kontroll, till exempel på grund av avbokning av gymnastikhallar av kommunen.
 • För fritidsaktiviteter kan tränare komma att ändras på grund av sjukdom eller liknande.

Beskrivning av fritidsaktiviteter

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av fritidsaktiviteter. Vi garanterar inte att beskrivningar och bilder återger fritidsaktiviteternas exakta utseende och innehåll. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera fritidsaktiviteternas så korrekt som möjligt.
 • Bilder på fritidsaktiviteter återger inte alltid exakt hur aktivteterna kommer att genomföras eller vilken tränare som leder verksamheten.
 • Vi reserverar oss för ändringar i schemat för fritidsaktiviter och byte av tränare.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med föreningen och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.